המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי הוא מיזם ממשלתי השואף לרתום ולמנף את ההזדמנות הטמונה במהפכה הדיגיטלית ובהתקדמות טכנולוגיות המידע והתקשורת לטובת צמיחה כלכלית מואצתצמצום פערים חברתיים והפיכת הממשל לחכםמהירידידותי לאזרחים ומוביל עולמי בתחום הדיגיטלי.

 

המיזם מתמקד בתחומים של בריאות, כלכלה, חינוך, רווחה, ערים חכמות ועוד. תפקידיו כוללים, בין היתר, ליווי ויישום פרויקטים דיגיטליים במשרדי הממשלה השונים תוך סיוע בגיבוש תכניות דיגיטליות משרדיות ויצירת שיתופי פעולה ביניהםיצירת שיתופי פעולה עם המגזר העסקי בארץ ובעולם והובלת שיח בין-מגזרי קבוע בין משרדי הממשלההמגזר העסקי והשלישי.

 

המיזם ישראל דיגיטלית מוביל תפישה הממנפת את הפוטנציאל הדיגיטלי לטובת קידום של כלל אזרחי המדינה – מבחינה חברתיתכלכלית וחינוכית, לצד צמצום פערים בין אוכלוסיות ובין אזורים גיאוגרפיים ומתן שוויון הזדמנויות. כל אלה תוך יצירת מציאות המאפשרת לכידות חברתית וחברה מגוונת מחדוהעצמה של הפרט מאידך.

משפחה מביטה באייפד