פורום הממשלות הדיגיטליות המובילות בעולם (D9) הוא פורום בינלאומי שמטרתו קידום והעמקה של מדיניות דיגיטלית לאומית ע"י זיהוי ושיפור שירותים דיגיטליים ממשלתיים, שיתוף שיטות עבודה ולמידה מסיפורי הצלחה, שיתוף פעולה בפרויקטים חוצי-מדינות תמיכה ומינוף של הכלכלות הדיגיטליות הצומחות של חברות הפורום.

הפורום נוסד בשנת 2014 במטרה משותפת לרתום את הכוח הגלובלי של הטכנולוגיה הדיגיטלית על מנת לסייע למדינות החברות בו להרחיב, לשפר ולייעל את השירותים הדיגיטליים הזמינים בארצותיהם באופן מהיר, בשיתוף מידע ובהפריה הדדית.

הפורום מסומן על ידי האות D (Digital) ומספר המדינות החברות בפורום שהולך ועולה, וכל חברה בה מסכימה לתרום מהידע, הניסיון והמומחיות שלה על בסיס לא מחייב והתנדבותי לחלוטין.

בהצטרפות לפורום, המדינות מסכימות לקדם את מטרות הפורום בהתאם לעקרונות הבאים:

  •  שירותים מכווני משתמש
  •  סטנדרטים- וקוד פתוחים
  • "שווקים פתוחים" -מדיניות רכש המעודדת תחרות
  •  ממשל פתוח
  •  קישוריות -תשתית אינטרנט מתקדמת
  •  קידום לימודי תכנות במערכת החינוך
  • אוריינות דיגיטלית
  •  מחויבות לשיתוף מידע

 

הפורום משמש אף כר נרחב לשיתוף שיטות עבודה מומלצות ולהצעת אפשרויות של שיתוף פעולה בקידום מיזמים, כך שניתן יהיה לשפר את השירותים הדיגיטליים של כל המדינות החברות בו.

 

הפורום פתוח למצטרפות חדשות, וכל מדינה שמתחייבת לעקרונות הפורום ומקיימת מסלול מצוינות בממשל הדיגיטלי יכולה להצטרף אליו.

כיום, חברות בפורום חמש המדינות המייסדות: אנגליה, אסטוניה, ישראל, ניו זילנד ודרום קוריאה; קנדה ואורוגוואי שהצטרפו בפברואר 2018; והחל מנובמבר 2018, תצטרפנה לפורום שתי מדינות חדשות - מקסיקו ופורטוגל.