חסויות ותערוכה

לפרטים אודות אפשרויות תמיכה ותצוגה בכנס, לחץ כאן.

ניתן לפנות לגב' לימור אורפלי: limor@ortra.com / 03-6384493