ועדה מארגנת

{{speaker.name}} {{speaker.name}}

{{speaker.title}} {{speaker.name}} {{speaker.lastName}}

{{speaker.jobTitle}}
{{speaker.country}}

ועדה מדעית

תודה לועדה המדעית שלקחה חלק בסקירת התקצירים:

ד"ר ענבר הרטמן גב' שירלי אקרמן
ד"ר נטע כץ ד"ר בועז בורשטיין
גב' ענת להב פרופ' חיים בסן
פרופ' יעל לייטנר ד"ר איתי ברגר
ד"ר עידית פוזנר גב' בת חן גבאי
ד"ר יאיר צדקה פרופ' לידיה גביס
ד"ר חנוך קאסוטו גב' נאוה גלקופ
ד"ר יעל קרני-ויזל גב' סיגל דסברג-שטרסר
גב' גילה רבינוביץ גב' אסתי דקשטיין-ברמן
גב' שירן רמץ דולינסקי ד"ר אילת הלוי
ד"ר דורית שמואלי גב' סיון הירשמן
ד"ר מיטשל שערץ