הגשת תקצירים

המועד האחרון להגשת תקצירים: 17 בדצמבר, 2023