דמי רישום לכנס

דמי לינה בלילה הכנס

דמי לינה יום לפני ויום אחרי הכנס