תוכנית הכנס

הנחיה – לי ירון, כתבת לנושאי סביבה לקיימות, הארץ

הכנס בשיתוף