הרשמה לכנס


לידיעתך זו מדיניות הביטול לדמי הרישום:

 בקשות לביטול השתתפות בכתב בלבד למייל: hkorach@paragong.com

בקשה לביטול השתתפות, אשר תתקבל עד לתאריך 1 באפריל 2023, תאפשר החזרת התשלום, בניכוי דמי טיפול בסך 30% מהתשלום.
לאחר התאריך 1 באפריל 2023 , לא יוחזרו דמי הרישום.

זוהי מדיניות הביטול לחדרים במלון:
בקשה לביטול חדר/ים בכתב בלבד ל- hkorach@paragong.com
ביטול חדר עד 16.3.2023 יחוייב ב- 25% ממחיר הלינה דמי ביטול
 ביטול חדר לאחר 16.3.202 יחוייב ב- 100% ממחיר הלינה דמי ביטול