בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
אודיטוריום ראסל ברי
קמפוס ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל, זמורה 1 ירושלים

Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem
Russell Berrie Auditorium
Jack, Josef and Morton Mandel Campus, 1 zmora Street, Jerusalem