קול קורא להגשת תקצירים לכנס הארצי ה- 20 של העובדות

והעובדים הסוציאליים בישראל

כעוף החול: מטראומה לצמיחה

עבודה סוציאלית בעולם משתנה

24-25.09.2024 | כ"א-כ"ב אלול התשפ"ד | בנייני האומה ירושלים

 

**הקול הקורא מנוסח בלשון אישה ופונה לכל המגדרים

האגודה לקידום העבודה הסוציאלית ואיגוד העובדות והעובדים הסוציאליים שמחים להודיע על קיום הכנס הארצי ה-20 של מקצוע העבודה הסוציאלית. הכנס הארצי נועד להציג את העשייה המגוונת של עובדות סוציאליות בכלל הזירות המקצועיות והחברתיות, לייצר מרחבים ללמידה משותפת ולאפשר חוויה של מפגש משמעותי הכולל הוקרת תודה וביטויי הערכה לכל העוסקות בעבודה סוציאלית. 

הכנס הקרוב, שמועדו המקורי נדחה עקב מלחמת 'חרבות ברזל', יתקיים בצל השלכות טבח השבעה באוקטובר והמלחמה שהגיעה בעקבותיו.
העובדות הסוציאליות נמצאות מאז השבעה באוקטובר בחזית הטיפול בנפגעים הישירים כמו גם הטיפול באדוות הרבות שמייצרים האירועים הקשים. הן התנדבו למילואים כקב"ניות, הן היו הראשונות לקבל את המפונים וללוות אותם במרכזי המפונים, הן אלו שקפצו לבתיה"ח תחת אש ונתנו מזור בתוך הכאוס העצום ששרר באותה שבת ובשבועות שלאחריה, הן העוסקות בתחום בריאות הנפש והרווחה, הן שליוו את המשפחות שהגיעו ללהב 433 לתת סימנים מזהים של בני המשפחה הנעדרים, הן שהיו במחנה שורה וליוו את המשפחות הרבות שהגיעו לזהות את יקיריהן. הן גם נמצאות בביטוח הלאומי ומובילות את מערך הסיוע לנפגעי פעולות האיבה, ובמשרד הביטחון בטיפול בפצועי צה"ל והמשפחות השכולות. הן גם אלה שליוו ומלוות עד היום את משפחות החטופים והשבים מהשבי. הן המובילות חשיבה קהילתית, פיתוח מענים יש מאין ופיתוח מדיניות רלוונטית.

הכנס יעסוק במציאות עולמית ומקומית המתאפיינת במשברים, שינויים מהירים וחוסר ודאות רבה, עם דגש על ההתמודדות של העובדות הסוציאליות עם השלכות אירועי השבעה באוקטובר והמלחמה המתמשכת מאז. העבודה הסוציאלית והעוסקות בה, נדרשות מאז השבעה באוקטובר ועד בכלל להתמודד עם מגוון האתגרים, הבאים לידי ביטוי ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה, הארגון, הקהילה והמדינה.

החל מהשבעה באוקטובר, נדרשות העובדות הסוציאליות בכל הארץ ובכל התחומים לפתח, לשכלל ולהתאים את פרקטיקות ההתערבות בשעת משבר וחירום לאומיים, לאופיו של המשבר החמור ביותר בתולדותיה של מדינת ישראל עד כה.
הפרקטיקה כתבה וכותבת את עצמה מאז אותו יום. בכנס נרצה להביא לידי ביטוי את מגוון דרכי ההתערבות שפותחו, הותאמו ושוכללו מאז השבעה באוקטובר, לצד דרכי התערבות ותוכניות נוספות שקשורות לעבודה סוציאלית בעולם דינמי ומשתנה באופן תדיר ובלתי צפוי.

וועדת ההיגוי של הכנס, מזמינה אתכן, עובדות סוציאליות או חוקרות בתחום העבודה הסוציאלית, לשלוח הצעות העוסקות בדרכי התמודדות וכיווני פעולה לצד דילמות ואתגרים ממגוון זירות העשייה של הפרופסיה. הצעות העוסקות בהתערבויות מקצועיות בשדה, מחקרים, פיתוחים תיאורטיים, מיזמים ותכניות חברתיות, מהלכי גיבוש מדיניות ומערכי למידה, במכלול הנושאים הבאים:

 

Top Image Bottom Image
 • עבודה סוציאלית בשבעה באוקטובר ובמלחמת חרבות ברזל
 • עבודה סוציאלית בעת משבר לאומי/בינלאומי (מגיפה, רעידת אדמה, אתגרי האקלים, מלחמות וכד')
 • מעמד הפרופסיה
 • חדשנות בעבודה סוציאלית: שיטות טיפול ­ושיטות התערבות
 • הפרטה ומיקור חוץ של שירותים חברתיים ­
 • עבודה סוציאלית, דמוקרטיה וזכויות אדם ­
 • עוני, הדרה ואי שוויון ­
 • עבודה סוציאלית ומיצוי זכויות
 • עבודה סוציאלית ופוליטיקה
 • ממשקים בין עבודה סוציאלית ופרופסיות אחרות
 • עבודה סוציאלית וטכנולוגיה
 • מקום העבודה הסוציאלית בעולם עבודה משתנה
 • עבודה סוציאלית ומניעת תופעות חברתיות שליליות
 • עבודה סוציאלית ויזמות חברתית
 • טיפול פסיכוסוציאלי באוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים
 • עבודה סוציאלית ועיצוב מדיניות חברתית מקומית ולאומית
 • אתגרים בניהול שירותי רווחה במציאות כאוטית

לפרטים נוספים >
מוזמנות ומוזמנים להיכנס לאתר התקצירים 

  

יש לשלוח את התקצירים עד לתאריך 30.4.2024

ההרשמה המוקדמת לכנס תיפתח ב- 1.7.2024

*קול קורא זה מנוסח בלשון אישה ופונה לכל המגדרים

                                         

אופן הגשת תקצירים

להלן אפשרויות שונות להשתתפות בכנס ואופן הגשת ההצעות עבור כל אחת מהן:


 
🗸     הרצאה יחידה: הגשת הצעה להרצאה לצורך שיבוצה במושב עם מכנה משותף נושאי כלשהו. שיבוץ ההרצאה במושב ייעשה על פי שיקול ­דעתם של מארגני הכנס. בכל מושב ישובצו 4 הרצאות, משך כל הרצאה כ-15 דקות. לאחר כלל ההצגות יינתן זמן לשאלות ותגובות מהקהל במשך כ-15 דקות. ההצעה שתוגש תכלול את שם המציגות, שיוכן הארגוני, כותרת מעוררת עניין להרצאה ותקציר בהיקף של עד 300 מילים.

הגשת תקציר

  

🗸     מושב מלא בנושא ייחודי: הגשת הצעה למושב מלא הכולל 4 הרצאות סביב נושא מרכזי, ויימשך 75 דקות. ההצעה תוגש במלואה על ידי יו"ר ­המושב ותכלול: כותרת המושב, שם יו"ר המושב ושיוכה הארגוני, הצגת מטרות המושב, הנושאים המרכזיים המאחדים את ההרצאות הכלולות בו לאחר הגשת ההצעה, המגישה תקבל קישור ייעודי אותו תשלח למשתתפות המושב אשר דרכו תגשנה כל אחת מהן תקציר בהיקף של עד 300 מילים כל אחד. בשורה הראשונה של כל תקציר יש לציין את שם המושב אליו שייך התקציר ולאחר מכן כותרת מעוררת עניין להרצאה, שמות המציגות ואת שיוכן הארגוני.

הגשת הצעה למושב

  

🗸     פוסטרים דיגיטליים: הפוסטר מיועד לתאר את עבודתה של המציגה בצורה ויזואלית. ­
פורמט הפוסטרים שיוצגו בכינוס יהיה אחיד עפ"י ההנחיות הבאות:
• יש להציג בפוסטר מינימום מלל ומקסימום מידע חזותי, לרבות אינפוגרפיקה, תמונות, קטעי וידאו, קטעי אודיו וכיו"ב
• המלל בפוסטר יוצג בגופן בגודל 20 לפחות
• רק לאחר קבלת אישור הגשת ההצעה לפוסטר, ישלח מייל ובו לינק להגשת הפוסטר שאושר בפורמט PDF או Power Point 
ניתן לשלוח הצעות לפוסטרים בשני אופנים:
הצעה לפוסטר יחיד- ההצעה צריכה לכלול כותרת לפוסטר, מציגות הפוסטר, שיוכן הארגוני ותיאור קצר של הנושא עד 300 מילים
מקבץ פוסטרים- הצעה משותפת של עד חמישה פוסטרים שיישלחו על ידי יו"ר/מנחה אחראית. לדוגמה, אפשרות זו יכולה להתאים לכמה מחקרים שנערכו על ידי מנחה באקדמיה העורכת מחקרים שונים סביב תמה מסוימת. ההצעה צריכה לכלול תיאור קצר של הנושא המרכז, שמות מציגות הפוסטרים, שיוכן הארגוני וכותרתו של כל פוסטר. יש לשלוח תקציר עבור כל פוסטר עד 300 מילים.

הגשת תקציר

  

🗸     שולחן עגול: מסגרת זו מתאימה למגבשות מדיניות, מפתחות תכניות, מיזמים ומודלים ייחודיים, המבקשות לשמוע משוב על עבודותיהן ­ולנהל דיון ער ומועיל על מטרות ודרכי היישום של המדיניות/מיזם/התוכנית/המודל שהן מציגות. לאחר הצגה קצרה ייערך דיון על המטרות, דרכי היישום והתרומה לנושא. ההצעות יוגשו על ידי מארגנת המעגל ויכללו את כותרת מעגל השיח, שם המארגנת ושיוכה הארגוני, הצגת מטרות השיח, הנושאים והשאלות העומדים במרכזו. משך ההצגה והדיון: 75 דקות. ההצעה תוגש כתקציר כתוב עד 300 מילים.

הגשת תקציר

   

🗸     פאנל:פורמט זה נועד על מנת להציג זוויות שונות של אותה סוגיה או נושא. אורך הפאנל: 75 דקות. ההגשות צריכות לכלול: ­
כותרת הדיון; שמות והשתייכות ארגונית של כל הדוברות והמנחה; תיאור קצר של נושא הדיון לרבות שאלות מרכזיות בהן יעסוק (250 מילים לכל היותר); תקצירי ההצגות של כל הדוברים של (150 מילים לכל היותר).

הגשת פאנל

   

🗸     דיון - "דיבייט" – "הייד פארק" - פורמט זה מתאים למבקשות להעלות טיעון או דילמה מרכזיים בשדה המדיניות, הפרקטיקה או הזיקה בין שניהם. ­מטרת הפורמט הזה לעורר למחשבה ולעשייה. המציגות יציגו את טיעוניהן במהלך כשבע דקות ובהמשך יתקיים דיון עם המשתתפות סביב הנושאים המועלים. המציגה מתבקשת לצרף מתעדת לדיון. מארגנות הכנס תאסופנה את תיעודי הדיונים ותצגנה אותם כקובץ אלקטרוני באתר הכנס. המגישות הצעות מסוג "דיבייט" תגשנה תקציר של כ-250 מילים ובו כותרת ה"דיבייט" ומטרתו, שם המציגה ושיוכה הארגוני ושם המתעדת ושיוכה הארגוני. בסוף ההצעה יש לצרף שאלות לדיון שיופנו למשתתפות.

הגשת תקציר

  

🗸      סדנאות: הצעה לקיום מפגש אינטראקטיבי המספק למשתתפות אפשרות לרכוש ידע או מיומנויות או לחוות חוויה מעוררת השראה סביב אחד מנושאי ­הכנס. הסדנאות ימשכו כ-75 דקות. המעוניינות להנחות סדנה צריכות לכתוב את שמן ושיוכן הארגוני, את שם הסדנה, תמצית של הגישה העומדת בבסיס הסדנה, מטרותיה ומה היא צפויה להקנות למשתתפות. יש לציין מספר משתתפות מקסימלי והאם נדרשים תנאים מיוחדים לקיומה (מרחב מסוים, עזרים טכניים, אופן הושבה וכד').

הגשת תקציר

יש לשלוח את התקצירים עד לתאריך 30.4.2024. תשובות ועדת השיפוט יישלחו עד לתאריך 6.6.2024

שאלות ניתן להפנות ל: Rishum@appro.co.il או למוקד התמיכה הטלפוני
בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון: 03-6172071 

הצגה בכנס מותנית ברישום ורכישת כרטיס.
הרשמה לרכישת הכרטיסים תישלח בהמשך.יו"ר האיגוד ויו"ר האגודה לקידום העבודה הסוציאלית: עו"ס ענבל חרמוני

יו"ר הכנס: עו"ס חנה סולומון

יו"ר אקדמי: פרופ' עידית בליט-כהן, פרופ' ג'וני גל

חברות וחבר ועדת ההיגוי:

עו"ס ענבל חרמוני, פרופ' עידית בליט-כהן, פרופ' ג'וני גל, עו"ס מיטל ויסמן צברי, עו"ס גיטל אהרוני, עו"ס דועא שמא, עו"ס רבקה לאון זדה, עו"ס חנה שניידרמן, עו"ס ציפי לוי, עו"ס מעיין כהן, עו"ס חנה סולומון, לירן וייס.

חברות וחברי ועדת השיפוט של התקצירים:

דר' מלי נבו, דר' חנה צור, פרופ' שירלי ורנר, דר' דרורית לוי, פרופ' ורדה סוסקולני, פרופ' גיא שילה, דר' נטע אחדות בר-שדה, דר' הדס מור, דר' גבריאלה ספקטור - מרזל, פרופ' בל גבריאל פריד, פרופ' כרמית כץ, פרופ' מוחמד חג'-יחיא, דר' איברהים מחאג'נה, דר' חני נוימן, פרופ' ריקי סויה.