מידע כללי

תאריך: 25 בנובמבר, 2020

מיקום: מלון דן פנורמה
רחוב קויפמן 10, תל אביב

מזכירות הכינוס:
פארגון ישראל (דן כנסים)
נעמה קפון
03-5767715
Nkappon@paragong.com