מרצים

{{speaker.name}} {{speaker.name}}

{{speaker.title}} {{speaker.name}} {{speaker.lastName}}

{{speaker.jobTitle}}
{{speaker.country}}

הגשת תקצירים

לחץ כאן להגשת תקציר לכינוס

הוראות להגשת התקצירים:
התקציר יהיה בשפה עברית או אנגלית.

המצגות יוצגו בשפה עברית או אנגלית.
תאריך אחרון להגשת תקצירים: 01.8.2020
אורך התקציר: ניתן להגיש תקציר באורך מירבי של עד 300 מילים.

גוף התקציר חייב להיות ערוך על-פי סדר הנושאים הבא: מטרת העבודה, שיטות, ממצאים ומסקנות.
יש לציין את הנושא אליו משויך התקציר לפי נושאי הכינוס המצוינים באתר זה. המגישים מוזמנים לבחור את הנושא שהכי קרוב לתחום המחקר שלהם. כמו כן, ניתן להגיש יותר מתקציר אחד תחת אותו נושא, או תחת נושאים שונים.

לשאלות ותמיכה טכנית ניתן לשלוח מייל לכתובת: Nkappon@paragong.com

על כל מגישי התקצירים להירשם מראש ולשלם דמי רישום לכינוס.

נושאים להגשת תקצירים

רפואת קנאביס בישראל - שנה להתחלת הרפורמה 

פסיכיאטריה

נוירולוגיה

כאב

אונקולוגיה

רוימטולוגיה ואורתופדיה

עור

מחלות פנימיות

קנאביס ובריאות האישה

קנאביס ורפואת משפחה