רישום לישראלים

רישום במקום רישום ותשלום החל מ 16 בינואר, 2019 עד 19 במרץ, 2019 רישום ותשלום עד 15 בינואר, 2019

דמי הרשמה לישראלים
(כולל מע"מ)

650 ₪  595 ₪  495 ₪ השתתפות
550 ₪  495 ₪  395 ₪  *מתמחים/סטודנטים

 

מותנה בהצגת תעודה*

 

:דמי הרישום כוללים

תג, תכנית, כיבוד בהפסקות וארוחת צהריים

לחץ לרישום

 

 

ביטול השתתפות - מדיניות הביטול מבוססת על קבלת הודעה כתובה מראש, בהתאם לתנאי הביטול שלהלן:

·         ביטול שהתקבל עד ליום 31.12.18 – החזר כספי מלא בניכוי 50₪ דמי טיפול

·         ביטול שהתקבל החל מיום 1.1.19 ועד ל 20.2.19 – החזר כספי של 50% בניכוי 50₪ דמי טיפול

·         ביטול שהתקבל החל מיום 21.2.19 ואילך – לא יהיה כל החזר כספי

 

:למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם מחלקת הרישום

   Paragon Group (דן כ. כנסים ותערוכות 1999 בע”מ)

פמלה וסרמן לוי - טלפקס: 03-5767717

 pvaserman@paragong.com :דוא"ל